FinMix

Reklama

Tipy

Zkuste i další informační kanály na téma půjčky úvěry online.cz, inzerce půjček na Daki.cz, účty na spoření, EFK.cz půjčky a úvěry a pojištění online.info. Přečtěte si články o investicích. Mnoho rad a tipů ohledně financí a ekonomické gramotnosti naleznete na magazínu o pěnězích goldmag.cz. ePojisteni.cz - největší srovnávač pojištění na trhu. Porovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Hledáte rychlou půjčku? Uspory.cz vám pomůžou vybrat nejvýhodnější! Praktická kniha jízd vám pomůže efektivně evidovat všechny cestovní doklady řidičů. Přejeme příjemné surfování.


www.FinMix.cz

Web FinMix.cz se zabývá poskytováním kvalitních informací o produktech bankovních i nebankovních institucí. Naleznete zde vyčerpávající články na téma úvěry, půjčky, hypotéky, pojištění, spoření atd. Věříme, že vám naše finanční poradenství pomůže.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění si platí asi všichni z nás, ale jen málokdo ví, jak vlastně funguje. Většina z nás si vybírá zdravotní pojišťovnu na základě bonusů, které nabízejí svým klientům nebo na základě toho, s kterými pojišťovnami mají smlouvu naši ošetřující lékaři. Některé pojišťovny toho svým klientům nabízejí opravdu hodně, například hradí některá očkování, sportovní permanentky, přispívají na antikoncepci nebo nákup vitamínů v lékárnách a podobně. U zdravotního pojištění je důležité rozlišovat mezi pojištěním zákonným a komerčním. Zákonné zdravotní pojištění musí odvádět každý z nás, komerční nebo-li soukromé pojištění je na naší vůli. Buďto se rozhodnete je uzavřít nebo ne, v tomto případě vás nikdo do ničeho nutit nemůže. Základní rozdíl těchto pojištění je v dobrovolnosti jeho uzavření.

Právo na bezplatnou péči o zdraví je stanoveno zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Základní forma této péče je financována ze zákonného pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Za zdravotně pojištěné lze pokládat osoby, které splňují kritérium trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě osoby bez trvalého pobytu, které jsou ovšem zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo se nachází na našem území. Zdravotní pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce.

Zdravotní pojištění vzniká dnem narození, pokud se samozřejmě jedná o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, popřípadě dnem, kdy osoba získá trvalý pobyt na našem území nebo se zde stane zaměstnancem. Pojištění zaniká smrtí osoby, ukončením trvalého pobytu či ztrátou zaměstnání. Pojištěnci je ze zákonného zdravotního pojištění hrazena péče s cílem zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu. Pro představu sem patří například preventivní péče, pohotovostní a záchranná služba, léčebná péče ambulantní a ústavní, doprava nemocných, odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi atd.

Jak si ale vybrat pojišťovnu, která by co nejlépe splňovala vaše požadavky? A pokud nejste se stávající pojišťovnou spokojeni, je možné ji změnit? Podle zákona lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Na výběr nemají pouze novorozené děti, které se automaticky stávají pojištěncem té pojišťovny, u které je jejich matka. My ostatní si můžeme vybrat kteroukoli zdravotní pojišťovnu, v současné době je jich devět. Základním kritériem je dostupnost smluvní lékařské péče pojišťovny. Tady si dejte pozor, protože některé pojišťovny mají působnost pouze regionální. Další podmínkou je praktická využitelnost výhod, které pojišťovna nabízí. Každá z pojišťoven vytváří vlastní fond prevence, ze nějž financuje zdravotní programy, z nichž následně mohou pojištěnci čerpat.

Soukromým zdravotním pojištěním se můžete pojistit proti riziku ztráty příjmu v důsledku úrazu či dlouhodobé nemoci. Smyslem tohoto pojištění je chránit pojištěného před ztrátou příjmu, když je mu uznána pracovní neschopnost nebo musí pobývat v nemocnici. Na základě smlouvy má pojišťovna povinnost v případě nemoci či úrazu vyplatit sjednané plnění. Toto pojištění má i několik nevýhod, například není možné pojistit se pro případ smrti. Tyto pojišťovny většinou plní až po uplynutí čekací doby a o náhradu škody musíte sami požádat. V rámci soukromého zdravotního pojištění lze pojistit třeba i invaliditu následkem nemoci, nadstandardní vybavení v nemocnici, stomatologické výkony a mnohé další.

V rámci takového pojištění ovšem nepočítejte, že něco naspoříte. Pojišťovna použije veškeré platby na pokrytí rizika pojištění. S dávkami, které plynou ze soukromého zdravotního pojištění, nezaměňujte nemocenské dávky, které získáváte při pracovní neschopnosti od státu. Pojišťovna plní zpravidla v závislosti na počtu dní pracovní neschopnosti, ne na základě bodového ohodnocení lékaře. Smyslem soukromého zdravotního pojištění je, že v případě nemoci či úrazu pojišťovna vyplácí plnění, které je sjednáno ve smlouvě.