FinMix

Reklama

Tipy

Zkuste i další informační kanály na téma půjčky úvěry online.cz, inzerce půjček na Daki.cz, účty na spoření, EFK.cz půjčky a úvěry a pojištění online.info. Přečtěte si články o investicích. Mnoho rad a tipů ohledně financí a ekonomické gramotnosti naleznete na magazínu o pěnězích goldmag.cz. ePojisteni.cz - největší srovnávač pojištění na trhu. Porovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Hledáte rychlou půjčku? Uspory.cz vám pomůžou vybrat nejvýhodnější! Praktická kniha jízd vám pomůže efektivně evidovat všechny cestovní doklady řidičů. Přejeme příjemné surfování.


www.FinMix.cz

Web FinMix.cz se zabývá poskytováním kvalitních informací o produktech bankovních i nebankovních institucí. Naleznete zde vyčerpávající články na téma úvěry, půjčky, hypotéky, pojištění, spoření atd. Věříme, že vám naše finanční poradenství pomůže.

Pojištění vozidel

Slýcháme to dnes a denně, vídáme to v reklamách, bavíme se o tom, když dojde k nehodě. Ale co to vlastně je pojištění vozidla? Zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, jemuž byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz nebo vozidlo, které je používáno na veřejných komunikacích. Toto pojištění je povinné, pokud to není jinak stanoveno zákonem. I zde ale existují některé výjimky, jako asi u všeho, co bylo vytvořeno člověkem. Povinné ručení nemusí sjednávat zahraniční řidič pod podmínkou, že je držitelem zelené karty, kterou vydala pojišťovna v cizím státě. Dále pak vozidla využívaná složkou integrovaného záchranného systému, policie ČR, Ministerstva obrany a tak dále, každopádně běžní řidiči si toto pojištění sjednat musí.

Pokud se rozhodnete pojištění svého vozidla neuzavřít, čekají vás sankce. Ze zákona to je pokuta od 5000 Kč až do výše 40000 Kč, což vyplývá z novely zákona, která nabyla platnosti 1. června 2008. Další změna je v tom, že pojištění uzavřená po tomto datu se dokládají jen zelenou kartou. Na té nesmí chybět podpis vlastníka, jinak je pojištění považováno za neplatné a hrozí pokuta zmíněná výše. Toto ovšem bude již brzy změněno a nově zelené karty již nebudou obsahovat podpis pojistníka.

Dalším postihem je tzv. sankční pojistné. To je pokuta, kterou zaplatíte za dobu, po kterou jste používali vaše vozidlo bez pojištění. Podle kategorie vozidla se tento poplatek pohybuje od 20 Kč do 300 Kč za den. Doklad o pojištění vozu je předkládán při silniční kontrole. Je tedy zbytečné se tomu vyhýbat, v konečném důsledku se to určitě nevyplatí.

Samotné uzavření pojistné smlouvy se někomu může zdát velmi komplikované. Je dobré si nejprve zjistit, jaké náležitosti má smlouva vlastně obsahovat. Pojištění vozidla vzniká na základě právě této pojistné smlouvy, která se uzavírá mezi pojistníkem (většinou vlastník auta) a pojistitelem (některá z pojišťoven, která pojištění vozidel nabízí). Hned po uzavření pojistné smlouvy, která se týká tuzemského vozidla, pojistitel vydá pojistníkovi zelenou kartu. Toto pojištění není možno přerušit, leda by tak bylo poznamenáno již v pojistné smlouvě. Pokud se pojistník s pojistitelem na přerušení pojištění odpovědnosti smluvně dohodli, je pojistník, většinou majitel vozidla, povinen před počátkem tohoto přerušení odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu.

Smlouva musí obsahovat určení - kdo je pojistitel a kdo pojistník a také údaje o pojišťovaném vozidle. Dále nesmí chybět doba trvání pojištění auta, výše, splatnost a způsob placení pojištění. Smlouva také udává formu a místo oznámení škodné události. Pokud dojde ke změně údajů, které se týkají pojistníka či vozidla, je pojistník, tedy majitel auta, povinen tuto změnu nahlásit do 15 dnů od data, kdy ke změně došlo.

Každá pojistná smlouva má i své pojistné podmínky. Ty vydává pojistitel a obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění motorových vozidel, dále vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob, jakým bude určen rozsah pojistného plnění a jeho následná splatnost. Ačkoli se to zdá, že je toho hodně, vždy je nezbytné si smlouvu před jejím podpisem pořádně přečíst. Předejdete tak možným nedorozuměním a následně i problémům ve chvíli, kdy budete po svém pojistiteli vyžadovat nějakou finanční částku. To samozřejmě znamená, že pojistník musí být prokazatelně seznámen s obsahem smlouvy, ale všichni známe jak to chodí. Některým pasážím člověk téměř nerozumí. Nestyďte se proto zeptat, je to obchod, ve kterém jde o vaše peníze.

Další možností je uzavřít havarijní pojištění, které je na rozdíl od povinného ručení volitelné a chrání před škodami na vašem vozidle. Havarijní pojištění se vám může hodit k hrazení škod na vašem vozidle v případě krádeže, havárie, živelní události nebo jiného poškození. Dnes už dokonce nemusíte ani nikam chodit a pojištění vozidla si můžete vyřídit v teple vašeho domova po internetu. Některé společnosti udávají dobu vyřízení jen půl hodiny. Záleží jen na vás, které z nich dáte přednost. Některé také nabízejí slevu, pokud vlastníte více vozů.