FinMix

Reklama

Tipy

Zkuste i další informační kanály na téma půjčky úvěry online.cz, inzerce půjček na Daki.cz, účty na spoření, EFK.cz půjčky a úvěry a pojištění online.info. Přečtěte si články o investicích. Mnoho rad a tipů ohledně financí a ekonomické gramotnosti naleznete na magazínu o pěnězích goldmag.cz. ePojisteni.cz - největší srovnávač pojištění na trhu. Porovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Hledáte rychlou půjčku? Uspory.cz vám pomůžou vybrat nejvýhodnější! Praktická kniha jízd vám pomůže efektivně evidovat všechny cestovní doklady řidičů. Přejeme příjemné surfování.


www.FinMix.cz

Web FinMix.cz se zabývá poskytováním kvalitních informací o produktech bankovních i nebankovních institucí. Naleznete zde vyčerpávající články na téma úvěry, půjčky, hypotéky, pojištění, spoření atd. Věříme, že vám naše finanční poradenství pomůže.

Eskontní úvěry

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje buďto banka nebo jiná finanční instituce klientovi, který předloží směnku. Banka směnku odkoupí a sama pak vyžaduje její splacení. Podstatou úvěrového obchodu je odkoupení obchodní směnky bankou od klienta, za cenu rovnající se směnečné sumě snížené o úrok za dobu od eskontu směnky do její splatnosti. Této sumě se říká diskont. V době její platnosti je směnka předložena k úhradě dlužníkovi nebo dalším osobám ze směnky zavázaným. Pokud směnka není uhrazena ve stanovené době a dlužník tak nesplní svůj závazek, obrátí se banka na původního držitele směnky a žádá jej o její proplacení. Eskontní úvěr je poskytován jednorázově nebo opakovaně na základě uzavřené rámcové smlouvy o eskontu směnek a je využívána především pro krátkodobé financování.

Směnka představuje nástroj placení mezi dodavatelem a odběratelem. Směnka je v podstatě písemný doklad o finančním závazku a je považována za obchodovatelný cenný papír. Směnečný dlužník ručí za finanční závazek svým majetkem. Obchodování se směnkami se řídí šekovým zákonem a při nesplacení směnky je možno využít platebních rozkazů a exekucí. Pokud vlastníte originál směnky a jste jejím oprávněným majitelem, máte právo vymáhat od dlužníka na směnce uvedeného obnos úvěru. Rozlišujeme směnky vlastní a cizí. Směnka plní dvě funkce, a to zajišťovací a platební, dá se také použít k financování úvěru.

Každý druh úvěru má své výhody a nevýhody. Výhodou eskontního úvěru je, že můžete využít finančních prostředků ještě před splatností směnky, nepotřebujete žádné záruky ani ručitele a takové úvěry mají nízké úrokové sazby, protože úvěr je zajištěn směnkou. Vyřízení eskontního úvěru je i relativně rychlé. K nevýhodám patří náklady spojené s poskytnutím úvěru, povinnost splatit úvěr, když směnečný dlužník nezaplatí

Eskontní úvěr vzniká v případě odkoupení směnky bankou, čímž se pohledávka převede na banku. Klient za odkoupenou směnku dostane od banky částku, která se rovná hodnotě směnky, ale snížené o eskontní provizi. Její součástí může být i riziková prémie nebo jiné transakční náklady. V době, kdy má být směnka proplacena, ji banka předloží k úhradě věřitelům, popřípadě osobám, které ručí za její splacení. Pokud ovšem závazek osobami uvedenými na směnce není splněn, banka se obrátí na svého klienta a požaduje splacení eskontního úvěru od něj.

Každá banka, která eskontní úvěry nabízí, si podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru stanoví sama. Pro vás to znamená, že pokud máte o podobný úvěr zájem, musíte si nejprve zjistit, která z bank působící u nás jej nabízí a pak jednotlivé nabídky porovnat. Informace, které banka potřebuje znát, jsou náležitosti směnky, zda směnka obsahuje, to co má. Připravte se také na kontrolu všech účastníků úvěru. Podmínkou pro získání úvěru je jednak důkladné prověření náležitostí směnky, ale i provedení finanční analýzy a poté její následné kladné vyřízení.

Žadatel je povinen předložit žádost o eskont směnek i se všemi přílohami, které banka vyžaduje, doklad, který prokáže právní subjektivitu žadatele a doklady, které prokáží obchodní charakter směnky. Banka eskontuje takovou směnku, která bude při splatnosti zaplacena nebo se o její zaplacení postará klient, který o eskont požádal. Úrokové sazby jsou počítány individuálně, většinou se odvozují od diskontní úrokové sazby, kterou předepisuje Česká národní banka. Eskontní provize je zpracovatelský poplatek, hrazený klientem. Výše této provize je dána sazebníkem, který je platný v době poskytnutí eskontního úvěru. Úroky jsou hrazeny jednorázovou srážkou z ceny směnky. Úroky se sráží za dobu, která začíná dnem eskontu a končí dnem splacení. O konečné výši úroků rozhoduje sama banka. Požádat banku o eskontní úvěr je jistě lákavé, již z důvodů nižších úrokových sazeb. Výhodné to je v případě, že jste si jisti, že dlužník zaplatí stanovenou sumu v předepsanou dobu. Pokud tak neučiní, je na vás, jako na klientovi banky, abyste peníze získali. V některých případech to však může být značně problematické.